“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Informácie k začiatku školského roka

Milí rodičia,

na základe blížiaceho sa termínu začiatku školského roka 2022/2023 si Vám dovoľujeme poslať niekoľko informácií k jeho organizácií:

 

  • Školský rok začína 05.09.2022 /pondelok/

  • Prevádzka MŠ 7:00 hod. – 17:00 hod.

  • Pri nástupe dieťaťa do MŠ na začiatku školského roka rodič predloží vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.

  • Zadelenie detí do tried bude zverejnené na paneli v areáli MŠ od 22.08.2022 

 

Dôrazne Vás žiadame, aby ste si nevytvárali žiadne záznamy /fotografia, video/ zo zoznamov tried. 

 

Zoznamy sú zverejnené ako pomôcka pre bezproblémový nástup detí do tried na začiatku školského roka. 

 

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie žiadosti.

 

  • Pri povinnom predprimárnom vzdelávaní /dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky/ bude môcť rodič ospravedlniť dieťa na 7 vyučovacích dní.

  • Po nástupe do materskej školy po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní (teda napríklad po chorobe dieťaťa) predloží rodič potvrdenie o bezpríznakovosti /viď. príloha/. Tlačivo o bezpríznakovosti si zabezpečuje rodič.

  • Dieťa si do MŠ prinesie: pevné prezúvky, pyžamo, veci na prezlečenie. Ostatné po dohode s triednymi učiteľkami.

 

https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-budu-fungovat-bez-zasadnych-covidovych-obmedzeni/